Kontakt

Wtyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ul. Królowej Marysieńki 7
19-230 Szczuczyn
NIP: 719 1575122    REGON: 520423241   KRS: 0000931814
Sebastian, czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem działu IT. 
Określa strategię,  wdraża nowe rozwiązania techniczne, a także kieruje projektami informatycznymi.

Telefon: +48 507 302 609
Mail: sebastian @ wtyczka.eu


Marcin, realizuje strategię inwestycyjną i sprzedażową ustaloną przez zarząd.  
Telefon: +48 604 124 558
Mail: marcin @ wtyczka.eu

 

Paweł,  dba o przebieg współpracy z najważniejszymi kontrahentami przedsiębiorstwa.
 Kreuje także jego wizerunek i ma wpływ na kształtowanie polityki sprzedażowej.
Telefon:  +48 501 604 747
Mail: pawel @ wtyczka.eu